White Wardrobe

White Wardrobe

48,000

AVAILABLE : in stock

WARDROBE WHITE DECO

Dimensions
46"x23", Height - 78"